Nie masz przy sobie portfela? Nie szkodzi.
Usługa BLIK umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie szybkich, prostych i bezpiecznych płatności w sklepach internetowych, stacjonarnych oraz punktach usługowych, oraz wypłacanie gotówki w bankomatach.

Usługa BLIK jest polskim systemem płatności mobilnych, który został stworzony przez spółkę Polski Standard Płatności.
To bezpłatne i bezpieczne płatności, przelewy i wypłaty gotówki telefonem. Kartę płatniczą zastępujesz 6-cyfrowym, jednorazowym kodem wyświetlanym w Aplikacji mobilnej Banku EBO Mobile Pro. Wszystkie transakcje BLIKIEM potwierdzisz PIN-em logowania do Aplikacji mobilnej lub przyciskiem „Zatwierdź” (w przypadku Szybkich Płatności).

Korzyści dla Klienta:

Brak miesięcznej opłaty za usługę,
Nie musisz mieć przy sobie karty,
Płacisz w sklepach stacjonarnych i Internecie,
Wypłacasz z bankomatu.

Korzystanie z BLIK jest bezpieczniejsze niż używanie fizycznych kart płatniczych, ponieważ:

posiada dodatkowe zabezpieczenie autoryzacji płatności w postaci kodu autoryzacyjnego, który należy wprowadzić po zalogowaniu się do Aplikacji mobilnej,
dokonując płatności za pośrednictwem usługi BLIK na stronach internetowych, sprzedawca otrzymuje tylko te dane, które sam udostępnisz (np. adres do wysyłki).

Usługa skierowana jest do detalicznych Klientów Banku, którzy 🙂

ukończyli 13 lat,
dokonują zakupów przez Internet,
korzystają z usługi bankowości elektronicznej.

Każdy z Klientów, po aktywacji Aplikacji mobilnej Banku EBO Mobile Pro, będzie mógł skorzystać z następujących opcji dotyczących usługi BLIK:

uruchomienia usługi BLIK,
wygenerowania i wyświetlenia 6-cyfrowego kodu BLIK wraz z widocznym terminem ważności tego kodu,
anulowania powyższego kodu,
autoryzacji operacji za pomocą PIN,
wyświetlania informacji o wyniku transakcji,
możliwość uruchomienia Szybkiej płatności poprzez wybór ścieżki: Więcej -> BLIK -> Szybkie płatności.
Ponadto w samej Aplikacji mobilnej Banku EBO Mobile Pro:

sprawdzisz saldo na rachunku/ rachunkach, w kredytach oraz historię transakcji,
sprawdzisz blokady kartowe,
wykonasz przelewy – wewnętrzne, międzybankowe, podatkowe oraz zagraniczne,
skonfigurujesz opcje powiadomień związanych z logowaniem, zmianą i/lub stanem salda,
otrzymasz powiadomienia w zakresie obsługi transakcji,
zmienisz kod PIN do Aplikacji mobilnej,
włączysz/ wyłączysz procentowy lub kwotowy podgląd środków,
włączysz/ wyłączysz podgląd ostatnich operacji.

Jak włączysz usługę?

Zaloguj się do Aplikacji mobilnej Banku EBO mobile Pro i wybierzesz ścieżkę: Więcej -> BLIK -> Usługa BLIK -> Włącz usługę,
Wybierz konto osobiste powiązane z tą usługą – z tego rachunku będą dokonywane transakcje za pośrednictwem usługi BLIK,
Zaakceptuj Regulamin korzystania z usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej Banku oraz Regulamin Aplikacji mobilnej EBO Mobile Pro,
Wprowadź kod PIN Aplikacji mobilnej EBO Mobile Pro,
Zacznij korzystać z BLIKA 🙂

Płatności w sklepach lub w Internecie:

Poinformuj kasjera o chęci dokonania płatności za pośrednictwem BLIKA lub wybierz taką opcję na stronie „www” sklepu, w którym dokonujesz zakupów,
Wygeneruj kod BLIK w Aplikacji mobilnej Banku EBO Mobile Pro,
Wprowadź kod BLIK na klawiaturze terminala lub urządzenia mobilnego (lub skopiuj ten kod i wklej na stronie sklepu),
Zatwierdź operację w aplikacji poprzez wprowadzenie kodu PIN do aplikacji, jeżeli kwota transakcji tego wymaga,
To już wszystko – zakupy opłacone 🙂

Jak wypłacić BLIKIEM gotówkę z bankomatu?

Wybierz formę wypłaty środków bez karty,
Wybierz opcję wypłaty za pośrednictwem BLIK,
Podaj kwotę transakcji,
Wygeneruj kod BLIK w Aplikacji mobilnej Banku EBO Mobile Pro,
Wprowadź wygenerowany kod na klawiaturze w bankomacie,
Potwierdź dokonanie operacji w Aplikacji mobilnej Banku EBO Mobile Pro poprzez wprowadzenie kodu PIN do aplikacji, jeżeli kwota transakcji tego wymaga,
Wypłata dokonana 🙂
Uwaga! Kolejność poszczególnych kroków może się różnić w zależności od wybranej sieci bankomatów.

Jakie limity obowiązują przy płatnościach BLIK?

W każdej chwili możesz zmienić wysokość limitów transakcyjnych logując się do systemu bankowości elektronicznej wybierając ścieżkę: Ustawienia -> Limity -> Limity BLIK. Taką zmianę zgłosisz również w Oddziale Banku.

Poniżej zostały opisane limity dzienne transakcji dokonywanych za pośrednictwem usługi BLIK – ustawione domyślnie:

Zakupy stacjonarne (płatności w sklepach) – 10 000 zł,
Zakupy w Internecie (online) – 10 000 zł,
Wypłaty gotówki z bankomatu – 10 000 zł.
Transakcja „Szybka Płatność” (dokonana z wykorzystaniem Kodu BLIK, który został wyświetlony Użytkownikowi bez zalogowania Użytkownika do Aplikacji Mobilnej) może zostać zrealizowana wyłącznie przy zakupach stacjonarnych, do kwoty 100 zł.

Jak dbać o bezpieczeństwo?

Dokonuj bezpiecznych transakcji z BLIKIEM:

Aktualizuj na bieżąco swoje dane w Banku.
Nie udostępniaj osobom trzecim kodu BLIK ani kodu PIN do Aplikacji mobilnej Banku EBO Mobile Pro.
Zapobiegaj nieautoryzowanym transakcjom, m.in. poprzez odpowiednie zabezpieczenie urządzenia mobilnego:

aktualizuj system operacyjny oraz aplikację BS Gogolin EBO Mobile Pro,
stosuj oprogramowanie antywirusowe,
stosuj zapory bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe,
aktualizuj przeglądarki internetowe.
Chroń urządzenie mobilne z zainstalowaną Aplikacją mobilną Banku EBO Mobile Pro i nie przechowuj razem z nim kodu PIN oraz innych danych służących do odblokowania ekranu urządzenia mobilnego lub dostępu do aplikacji mobilnej.
Niezwłocznie zgłoś Bankowi fakt utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja mobilna Banku EBO Mobile Pro.

Uwaga! Niezwłocznie zgłoś w placówce Banku fakt utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego, na którym znajduje się aplikacja EBO Mobile Pro.

Pamiętaj! W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia Twojego urządzenia mobilnego, z zainstalowaną Aplikacją EBO Mobile Pro, Aplikację może zdalnie usunąć wyłącznie Pracownik Oddziału Banku!

Dokumenty:
Regulamin korzystania z usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej Banku
Regulamin Aplikacji mobilnej EBO Mobile Pro
Zestawienie czynności dotyczących usługi BLIK, realizowanych za pośrednictwem Klienta oraz Oddziału Banku
Stop oszustwom

Przewiń na górę