ZARZĄD BS:

złoży sprawozdanie:

  • z działalności Banku Spółdzielczego ze specjalnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej
  • z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzedniego zebrania Grupy Członkowskiej,

poinformuje o planie działalności Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz o zasadach
i warunkach udzielania kredytów, gromadzenia oszczędności, dokonywania rozliczeń oraz
o propozycjach podziału nadwyżki za rok ubiegły

ZEBRANI:

  • ocenią działalność Banku Spółdzielczego i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym
  • przedyskutują kierunki działania BS
  • zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności BS,
  • wybiorą w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, delegatów na Zebranie Przedstawicieli

Prószków 06.05.2024r godz. 16.00 – Członkowie z terenu działania Oddziału w Prószkowie
Gogolin 07.05.2024r godz. 16.00 – Członkowie z terenu działania Oddziału w Gogolinie
Strzeleczki 08.05.2024r godz. 15.15 – Członkowie z terenu działania Oddziału w Strzeleczkach
Zdzieszowice 10.05.2024r godz. 16.00 – Członkowie z terenu działania Oddziału
w Zdzieszowicach

Przewiń na górę