Funkcja Powiadomień

Funkcja powiadomień to usługa, która umożliwia Użytkownikowi systemu bankowości elektronicznej EBO otrzymywanie na telefon komórkowy:

 1. wiadomości SMS, lub
 2. powiadomień push w ramach aplikacji do autoryzacji zleceń platniczych EBO Token Pro lub aplikacji mobilnej EBO Mobile PRO, informują o:
  • logowaniu do bankowości elektronicznej,
  • zmianie salda na rachunku po obciążeniu,
  • zmianie salda na rachunku po uznaniu,
  • o stanie/ saldzie rachunku.

Posiadacz rachunku otrzymuje wiadomość SMS lub powiadomienie push o każdej operacji, która została wykonana na rachunku bankowym.

Opłata za usługę:

 • jeden SMS to dokładnie jedno zdarzenie. Koszt SMS – 0,30 zł.,
 • jedno powiadomienie push to dokładnie jedno zdarzenie. Koszt powiadomienia – 0 zł.

zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Przewiń na górę