Portal kartowy www.kartosfera.pl umożliwia dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w portalu kartowym “kartoSFERA” zawiera Przewodnik Użytkownika po portalu kartowym “kartoSFERA”.

Za pośrednictwem portalu kartowego “kartoSFERA” mogą Państwo dokonać następujących czynności:

 • Zmienić numeru telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego.
 • Zmienić kod PIN posiadanych kart płatniczych.
 • Zastrzec posiadane karty płatnicze.
 • Aktywować i edytować elementy zabezpieczenia 3D Secure (w tym ustanowić lub zmienić kod PIN dla usługi 3D Secure).
 • Aktywować posiadane karty płatnicze.
 • Wyłączyć/ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart płatniczych (o ile karty posiadają funkcję zbliżeniową).
 • Przeglądać listę autoryzacji wykonywanych kartami kredytowymi.
 • Przeglądać i pobierać miesięczne zestawienia transakcji dla kart kredytowych.
 • Dokonać czasowej blokady / odblokować kartę płatniczą.
 • Przeglądać listę kart zwirtualizowanych przypisywanych do każdej z posiadanych kart.
 • Dokonywać czasowej blokady, odblokowania i usunięcia kart zwirtualizowanych, przypisanych do posiadanych kart.
 • Wyłączać Usługę BLIK.
 • Zarządzać aplikacją mobilną BS Pay, w tym aktywować aplikację na danym urządzeniu, zablokować czasowo aplikację mobilną, odblokować oraz zablokować aplikację na stałe na danym urządzeniu.

Uwagi:

 1. Przy korzystaniu z portalu kartowego zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Ponadto, przed wpisaniem identyfikatora i hasła zawsze należy sprawdzić czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https oraz czy w pasku adresowym znajduje się symbol zamkniętej kłódki, która symbolizuje nawiązanie szyfrowanego połączenia. Klikając na ten symbol można uzyskać informacje o certyfikacie bezpieczeństwa strony.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania oraz skutecznej ochrony urządzeń wykorzystywanych do obsługi portalu kartowego (urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym i dostępem do sieci Internet) i środków dostępu oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Bankowi utraty środków dostępu lub utraty telefonu, z którego korzysta w ramach zabezpieczenia 3D Secure oraz wszelkich przypadków wystąpienia nadużyć związanych z użytkowaniem portalu kartowego lub podejrzeń wystąpienia nadużyć.
 4. W przypadku utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do portalu kartowego przez osobę nieuprawnioną, Użytkownik jest zobowiązany złożyć niezwłocznie dyspozycję zablokowania dostępu do portalu kartowego.
 5. Dyspozycja może być złożona telefonicznie pod numerem Infolinii Banku Zrzeszającego BPS S.A. + 48 86 215 50 00 lub pisemnie w placówce Banku.

Ważne:

Bardzo ważnym czynnikiem umożliwiającym korzystanie przez Klienta z portalu kartowego kartoSFERA jest aktualność numeru telefonu zapisanego w systemie kartowym Banku. Prosimy Klientów Banku o weryfikację zgodności numeru telefonu komórkowego i ewentualną jego modyfikację. Zmiany numeru telefonu do obsługi portalu kartowego i zabezpieczenia 3D Secure mozna dokonać telefonicznie dzwoniąc pod numer +48 86 215 50 00 lub osobiście w placówce Banku.

W przypadku zablokowania dostępu do portalu kartowego kartoSFERA na skutek trzykrotnego błędnego wprowadzenia hasła, Użytkownik może odblokować dostęp do portalu kartowego tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku Banku Contact Center Grupy BPS S.A. +48 86 215 50 00 bądź w placówce Banku, po przeprowadzeniu poprawnej weryfikacji Użytkownika. W przeciwnym wypadku dostęp do portalu kartowego zostanie automatycznie odblokowany następnego dnia.

Zapraszamy do placówek Banku

Przewiń na górę