Nowe Konto Oszczędnościowe (NKO) to rachunek oszczędnościowy, który stanowi atrakcyjną alternatywę wobec tradycyjnych lokat oszczędnościowych – zapewnia większą swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym ich oprocentowaniu. W każdym miesiącu istnieje możliwość dokonania bezpłatnej, jednorazowej wypłaty (w tym przelewu) dowolnej kwoty nie tracąc przy tym naliczonych odsetek. W czasie trwania umowy rachunku możliwe jest dokonywanie wpłat uzupełniających.

Oprocentowanie rachunku NKO – zmienne, w stosunku rocznym, w zależności od wpłaconych środków:

  • 1,1% dla kwot poniżej 100 000 PLN
  • 1,4% dla kwot powyżej 100 000 PLN
  • Kwartalne dopisywane odsetek.

Oferujemy:

  • 0 PLN za otwarcie rachunku
  • 0 PLN za prowadzenie rachunku
  • 0 PLN za wypłatę lub przelew raz w ciągu miesiąca kalendarzowego
  • 0 PLN za wpłaty na rachunek
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • wypłaty/ przelewy bez utraty odsetek
  • kwartalne dopisywanie odsetek

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów indywidualnych

Przewiń na górę