Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w walucie polskiej.

Warunki otwarcia i prowadzenia konta PRP:

 • prowadzone jest jako rachunek indywidualny,
 • prowadzone jest w walucie PLN,
 • w ramach prowadzenia konta PRP nie ma możliwości otwierania linii kredytowej,
 • możliwość dokonania wypłat kartą debetową wyłącznie na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Posiadacz rachunku otrzymuje:

 • 0 zł. za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
 • 0 zł. za otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oraz rachunku oszczędnościowego (w PLN),
 • 0 zł. za dostęp do kanałów bankowości elektronicznej za pośrednictwem aplikacji do autoryzacji zleceń płatniczych/ aplikacji mobilnej EBO Mobile PRO,
 • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu wliczając stałe zlecenia,
 • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu, z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 0 zł. za wypłaty w bankomatach, zgodnie z informacjami na stronie www,
 • 0 zł. za wydanie i wznowienie karty debetowej.

Dokumenty:
Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego,
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym,
Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat powiązanych z rachunkiem płatniczym,
Tabela oprocentowania,
Taryfa opłat i prowizji bankowych,

Arkusz informacyjny dla deponenta – Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

Przewiń na górę