Konto ROR

Konto ROR (standardowe) to konto skierowane do osób o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Otwarcie i prowadzenie konta ROR – 10 zł. miesięcznie

Posiadacz rachunku, otrzymuje:

  • 0 zł. za dostęp do kanałów bankowości elektronicznej za pośrednictwem aplikacji do autoryzacji zleceń płatniczych/ aplikacji mobilnej EBO Mobile PRO,
  • 0 zł. za wypłaty w bankomatach, zgodnie z informacjami na stronie www,
  • 0 zł. za otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oraz rachunku oszczędnościowego (w PLN),
  • 0 zł. za wydanie i wznowienie karty debetowej.

Dokumenty:
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym,
Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat powiązanych z rachunkiem płatniczym,
Tabela oprocentowania,
Taryfa opłat i prowizji bankowych,
Arkusz informacyjny dla deponenta – Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

Przewiń na górę