Konto Student

Konto STUDENT to konto skierowane do osób o pełnej zdolności do czynności prawnych, między 18 a 25 rokiem życia.

Warunkiem otworzenia rachunku jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej.

Posiadacz rachunku, otrzymuje:

  • 0 zł. za otwarcie, prowadzenie rachunku,
  • 0 zł. za dostęp do kanałów bankowości elektronicznej za pośrednictwem aplikacji do autoryzacji zleceń płatniczych/ aplikacji mobilnej EBO Mobile PRO,
  • 0 zł. za przelewy wewnętrzne i zewnętrzne ELIXIR przez bankowość elektroniczną oraz w placówce Banku,
  • 0 zł. za rejestrację, modyfikację, w tym odwołanie zleceń stałych w bankowości elektronicznej i placówce Banku,
  • 0 zł. za wypłaty w bankomatach, zgodnie z informacjami na stronie www,
  • 0 zł. za otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oraz rachunku oszczędnościowego (w PLN),
  • 0 zł. za wydanie i wznowienie karty debetowej, sprawdzenie salda w bankomacie, powtórne wygenerowanie nr PIN.

Dokumenty:

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym,
Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat powiązanych z rachunkiem płatniczym,
Tabela oprocentowania,
Taryfa opłat i prowizji bankowych,
Arkusz informacyjny dla deponenta – Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

Przewiń na górę