Szukasz finansowania na zakup nieruchomości – domu lub mieszkania, działki budowlanej? A może potrzebujesz pieniędzy na budowę domu? Lub chciałbyś refinansować kredyt udzielony przez inny bank na cele mieszkaniowe?

Dlaczego warto?

Wkład własny 20% lub 10% (Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego)
Prowizja za udzielenie kredytu: brak
Okres kredytowania do 30 lat
Do 24 miesięcy karencji
Dogodne formy spłaty oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
Możliwość wyboru rodzaju oprocentowania kredytu (zmienne, okresowo-stałe)

Oferta Banku w zakresie kredytów hipotecznych składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową,
oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży Banku. Stopą referencyjną, w okresie obowiązywania oprocentowania zmiennego, jest stawka ŚREDNI WIBOR 3M W KWARTALE. Stawka referencyjna obliczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawki referencyjnej WIBOR 3M ogłaszanej w dni robocze.

Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia
Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami stopy referencyjnej możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo-stałej.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

 • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
 • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z oddziałem Banku. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co tydzień. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

Kredyt został przygotowany z myślą o tych, którzy zamierzają:

 • kupić mieszkanie lub dom jednorodzinny
 • nabyć własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
 • wykończyć wnętrze domu lub mieszkania
 • kupić działkę budowlaną
 • zbudować dom jednorodzinny
 • wyremontować, nadbudować, przebudować lub rozbudować dom lub mieszkanie

Reprezentatywny przykład RRSO dla kredytu hipoteczno – mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipoteczno – mieszkaniowego wynosi: 7,957949% dla następujących założeń:
okres kredytowania 270 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu),
wkład własny: 20% wartości nieruchomości:

 • całkowita kwota kredytu – 226.930,00 PLN,
 • całkowita kwota do zapłaty wynosi – 423.247,80 PLN,
 • oprocentowanie zmienne kredytu: 7,66% w skali roku – co stanowi sumę aktualnej stopy referencyjnej ŚREDNI WIBOR 3M W KWARTALE 5,86% oraz marży w wysokości 1.80 p.p., stałej w całym okresie kredytowania,
 • całkowity koszt kredytu 196.317,80 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 196.098,80 PLN,
 • malejąca rata miesięczna – 2.310,71PLN (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa), łączna liczba rat: 270,
 • prowizja za udzielenie kredytu – 0 %,
 • podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – 19,00 PLN,
 • opłata sądowa za ustanowienie hipoteki – 200,00 PLN,

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stawki ŚREDNI WiBOR 3M W KWARTALE, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 09.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem stałym przez 5 lat

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem, zabezpieczonego hipoteką wynosi 6,992177 %, przy następujących założeniach:

 • okres kredytowania 270 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu),
 • całkowita kwota kredytu – 226.930,00 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty – 406.130,95 zł,
 • oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat: 5,95 % w skali roku,
 • oprocentowanie zmienne po okresie 5 lat: 7,66 % w skali roku – jako suma stawki ŚREDNI WIBOR 3M W KWARTALE – 5,86 % oraz marży Banku w wysokości 1,80%,
 • całkowity koszt kredytu: 179.200,95 zł (w tym: odsetki 178.981,95 zł),
 • malejąca rata miesięczna – 1.978,14 PLN (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa), łączna liczba rat: 270.
 • prowizja za udzielenie kredytu: 0 %,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC): 19 zł,
 • opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200 zł – przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości,

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Oprocentowanie kredytu po okresie 5 lat jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stawki ŚREDNI WIBOR 3M W KWARTALE, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 06.05.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przewiń na górę