Masz niezaplanowane wydatki, a na koncie brak środków? Mamy rozwiązanie, dzięki któremu poczujesz się pewniej mając pod ręką rezerwę finansową na wszelki wypadek!

Podstawowe parametry:
Waluta kredytu: PLN,
Okres kredytowania: 24 miesiące,
Kwota kredytu: minimalna wysokość kredytu to 500,00 PLN a maksymalna 30.000,00 PLN,
Wysokość kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na ROR.

Informacje dodatkowe:

– każdy wpływ na konto powoduje zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytu i daje możliwość ponownego wykorzystania kredytu do wysokości ustalonej górnej granicy zadłużenia

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego wynosi: 15,340841% dla następujących założeń:

Okres kredytowania 24 miesiące:

  • całkowita kwota kredytu odnawialnego w ROR – 3.150,00 PLN;
  • całkowita kwota do zapłaty wynosi – 4.073,38 PLN;
  • oprocentowanie zmienne kredytu: 8,86% w skali roku – co stanowi sumę aktualnej stopy referencyjnej
    ŚREDNI WIBOR 3M W KWARTALE 5,86% oraz marży w wysokości 3.00 p.p., stałej w całym okresie
    kredytowania;
  • całkowity koszt kredytu 923,38 PLN, w tym: prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 0,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 63,00 PLN – 2% za każdy rok kredytowania,
  • koszt prowadzenia rachunku ROR – 10,00 PLN (miesięcznie).

Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto, że limit został wykorzystany w całości, w okresie 24 miesięcy. Dostępność produktu oraz ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stawki ŚREDNI WIBOR 3M W KWARTALE, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych
z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.


Kalkulacja została dokonana na dzień 09.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przewiń na górę