O Banku

Witamy na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Gogolinie zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000060433, NIP 756-000-53-21, REGON 000504433.

Bank Spółdzielczy w Gogolinie jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się instytucją. Posiada wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zapewniają klientom najwyższej klasy obsługę. Zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Terenem działania Banku jest woj. opolskie. Bank obsługuje osoby fizyczne, rolników, małe i średnie przedsiębiorstwa. Oferuje wiele produktów finansowych, spełniając oczekiwania swoich klientów.

Misja naszego Banku:

 • Udzielanie na dogodnych warunkach kredytów konsumpcyjnych, na działalność gospodarczą oraz dla rolnictwa.
 • Gwarantowanie bezpiecznych i korzystnych lokat.
 • Dokonywanie sprawnych rozliczeń.
 • Dbanie o interesy członków i klientów banku.
 • Sprawna obsługa.


Podczas Gali Opolskiej Izby Gospodarczej w Filharmonii Opolskiej w dn. 11.01.2007 Bank Spółdzielczy w Gogolinie wyróżniony został Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji za:

 • wysoką jakość oferowanych usług, spełniających oczekiwania i potrzeby klientów,
 • stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług,
 • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych,
 • systematyczne inwestowanie w rozwój instytucji,
 • dbałość o zasady etyki i uczciwej konkurencji,
 • działania na rzecz upowszechniania wiedzy o produktach finansowych i edukacji społeczeństwa w zakresie posługiwania się tymi produktami,
 • wspieranie inicjatyw społecznych,
 • działalność prospołeczną i charytatywną.
 • Do zaciągania zobowiązań wobec banku upoważnionych jest co najmniej 2 członków Zarządu.
Zobacz również:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gogolinie informuje, że uchwałą z dnia 16.12.2014 przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Przewiń na górę