Dane kontaktowe dla Klientów Western Union:

  • W Polsce – 800 207 606
  • Poza Polska – +32 (0) 2-639 7112

Na Infolinii Western Union Klienci mogą uzyskać informacje i złożyć wyjaśnienia w zakresie przekazów zablokowanych lub wycofanych z realizacji.

Osobą uprawnioną do złożenia reklamacji jest Nadawca przekazu.

Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej.Do reklamacji Nadawca zobowiązany jest dołączyć wydruk „Wpłata – kopia dla Klienta”.

W przypadku reklamacji dotyczącej wypłaty przekazu osobie nieuprawnionej Klient-Nadawca musi dodatkowo wypełnić „Dodatkowy formularz reklamacyjny”.

Reklamacja musi zawierać:

  • opis sprawy i ewentualne roszczenia wobec firmy Western Union, aktualny adres, telefon kontaktowy i podpis Nadawcy,
  • adnotację Agenta o potwierdzeniu tożsamości Nadawcy i podpis uprawnionego Agenta przyjmującego reklamację.

Western Union rozpatruje reklamacje w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiada na reklamacje bezpośrednio do klienta lub do placówki Agenta, w zależności od ustaleń z Agentem.

Dokumenty:

Dodatkowy Formularz Reklamacyjny

Przewiń na górę