Rachunki oszczędnościowe – Przedsiębiorca

Oferujemy Państwu wpłaty na rachunki terminowych lokat środków pieniężnych,

na czas określony w Umowie lub Potwierdzeniu otwarcia lokaty, tj. 1, 3, 6, 12 miesięczny.

3 dniowe0,3%
1 miesięczne0,5%
3 miesięczne1,5%
6 miesięczne2,5%
12 miesięczne4%

Kwota minimalnej wpłaty na rachunek terminowej lokaty wynosi 1 000 zł.

Rachunki lokat terminowych są odnawialne.

Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, są kapitalizowane przy automatycznym odnowieniu lokaty na kolejny okres umowny, chyba że Klient postanowił inaczej.

Przewiń na górę