Rachunki oszczędnościowe

Oferujemy Państwu wpłaty na rachunki terminowych lokat środków pieniężnych, na czas określony w potwierdzeniu otwarcia lokaty tj. 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesięczny.

1 miesięczne0,5%
3 miesięczne 1,5%
6 miesięczne2,5%
12 miesięczne4,0%
24 i 36 miesięczne2,5%

Kwota minimalnej wpłaty na rachunek terminowej lokaty wynosi 1000 zł.

Rachunki lokat terminowych są odnawialne.

Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, są kapitalizowane przy automatycznym odnowieniu lokaty na kolejny okres umowny, chyba że Klient postanowił inaczej.


Przewiń na górę