Chcąc dokonać płatności kartą w sklepie internetowym, należy:

  • ustanowić na karcie wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku Contact Grupy BPS S.A.: +48 86 215 50 00 lub osobiście w placówce Banku,
  • ustanowić kod PIN dla usługi 3D Secure wykonywanych przy użyciu karty płatniczej. Kod PIN do transakcji internetowych nadajesz raz, obowiązuje on do wszystkich Twoich kart. Kod PIN do transakcji internetowych możesz zmienić w dowolnym momencie.


Podczas dokonywania płatności internetowej, należy podać dane karty, o które prosi sklep: m.in. numer karty, datę jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 (trzycyfrowy numer znajdujący się na odwrocie karty) a następnie będziesz proszony w pierwszej kolejności o podanie kodu PIN dla usługi 3D Secure a po jego poprawnym wprowadzeniu, otrzymasz jednorazowe hasło SMS 3D Secure.

Zabezpieczenie 3D Secure jest to sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu:

  • poprawnego kodu uwierzytelnienia PIN dla usługi 3D Secure (ustanowionego przez Użytkownika karty w portalu kartowym kartoSFERA na potrzeby uwierzytelnienia transakcji płatniczych kartą w Internecie), oraz
  • podaniu przez Użytkownika karty Hasła SMS 3D Secure otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego. Hasło jest jednorazowe i służy do identyfikacji Użytkownika karty i uwierzytelnienia jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure. Hasło 3D Secure jest unikalne indywidualnie dla każdej transakcji internetowej, dla której zostanie wygenerowane.

Trzykrotne błędne wprowadzenie kodu PIN dla usługi 3D Secure lub Hasła SMS 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowane następnego dnia.

Uwaga

Urządzenia, na które Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure, powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Użytkownikowi karty. Bardzo ważnym czynnikiem umożliwiającym korzystanie przez Klienta z portalu kartowego kartoSFERA jest aktualność numeru telefonu zapisanego w systemie kartowym Banku. Prosimy Klientów Banku o weryfikację zgodności numeru telefonu komórkowego i ewentualną jego modyfikację. Zmiany numeru telefonu do obsługi portalu kartowego i zabezpieczenia 3D Secure mozna dokonać telefonicznie dzwoniąc pod numer Infolinii Banku Contact Grupy BPS S.A.: +48 86 215 50 00 lub osobiście w placówce Banku.

Wysokość limitów transakcji niskokwotowych, do jakich nasz Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure, wynosi:

  • Pojedyncza transakcja internetowa – 100 PLN
  • Suma transakcji internetowych – 400 PLN
  • Liczba następujących po sobie transakcji internetowych – 5

Trwają prace nad udostępnieniem w Kartosferze dodatkowej funkcjonalności, dzięki której Posiadacz karty (Klient) będzie mógł włączyć autoryzację 3DS dla transakcji niskokwotowych.
Poinformujemy Państwa o dokładnej dacie wdrożenia nowej funkcjonalności.

Przewiń na górę