Rachunek bieżący – Przedsiębiorca

Rachunek Bieżący (standardowy) to konto skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Prowadzenie konta bieżącego – 50 zł. miesięcznie

Posiadacz rachunku, otrzymuje:

  • 0 zł. za dostęp do kanałów bankowości elektronicznej za pośrednictwem aplikacji do autoryzacji zleceń płatniczych/ aplikacji mobilnej EBO Mobile PRO,
  • 0 zł. za wypłaty w bankomatach, zgodnie z informacjami na stronie www,
  • 0 zł. za otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat,
  • 50 zł. za wydanie i wznowienie karty debetowej.
Przewiń na górę