Rachunek prowadzony w walucie Euro to konto skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą – rolniczą.

Prowadzenie rachunku bieżącego – 15 zł. miesięcznie

Posiadacz rachunku, otrzymuje:

  • 0 zł. za dostęp do kanałów bankowości elektronicznej za pośrednictwem aplikacji do autoryzacji zleceń płatniczych/ aplikacji mobilnej EBO Mobile PRO,
  • 0 zł. za wypłaty w bankomatach, zgodnie z informacjami na stronie www,
  • 0 zł. za otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat w PLN.

Przewiń na górę