Płatności krajowe w PLN realizowane w systemie ELIXIR – prowizja, od 0 zł. do 5 zł.
To elektroniczny system rozliczania zleceń płatniczych w złotych, z rozrachunkiem netto, prowadzony przez KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)

W ELIXIR realizowane są wyłącznie zlecenia płatnicze w formie elektronicznej, a mianowicie:

 1. zlecenia uznaniowe:
  a) polecenie przelewu, wpłata gotówkowa (w tym na rachunek organu podatkowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
  b) polecenie przelewu z MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności),
 2. zlecenia obciążeniowe:
  a) polecenie zapłaty,
  b) polecenie zapłaty z MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności),
  c) obciążenie bezpośrednie,

ELIXIR służy do rozliczania niskokwotowych płatności detalicznych.

Płatności ELIXIR można realizować w dni robocze od poniedziałku do piątku, w placówce Banku oraz za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych systemu ELIXIR:

I sesja rozliczeniowa – 7:15
II sesja rozliczeniowa – 10:30
III sesja rozliczeniowa – 13:30
IV sesja rozliczeniowa – 17:15

Przelew zlecony w dni robocze po godzinie granicznej 13:30, ale przed godziną 17:15, obciąży rachunek w tym samym dniu, ale będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym. Przelew zlecony po godzinie 17:15 oraz w dniu innym niż roboczy obciąży rachunek i wykonany będzie w najbliższym dniu roboczym.

Przewiń na górę