Płatności krajowe w PLN realizowane w systemie SORBNET – prowizja 25 zł.
To System obsługi rachunków bankowych prowadzony w centrali Narodowego Banku Polskiego.

Przedmiotem wymiany w SORBNET są składane drogą elektroniczną polecenia przelewu, wpłaty gotówkowe, transakcje zawarte na międzybankowym rynku pieniężnym, walutowym i papierów wartościowych oraz operacje między bankami a Narodowym Bankiem Polskim. Płatności na rzecz organów podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie mogą być prezentowane do SORBNET.

Uczestnikami systemu SORBNET są:

  • instytucje rozliczeniowe (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. KIR S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KDPW)
  • centrale banków komercyjnych,
  • zrzeszenia banków spółdzielczych

Realizacja zleceń płatniczych w SORBNET odbywa się na zasadzie rozrachunku brutto polegającego na obciążeniu kwotą pojedynczego zlecenia płatniczego rachunku banku płatnika i uznania tą kwotą rachunku banku odbiorcy w czasie rzeczywistym. Zaletą systemu jest więc możliwość szybkiego przekazania środków na rachunek w innym Banku.
Kwota dokonywanego przelewu nie posiada ograniczeń.

System obsługuje przede wszystkim płatności wysokokwotowe (tzn. powyżej 1 mln PLN). Na życzenie Klienta poprzez SORBNET można dokonać płatności na mniejsze kwoty, jednakże przelewy o wartości 1 mln i powyżej muszą być realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET.

Płatności SORBNET można realizować wyłącznie w dni robocze w placówce Banku oraz za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Zgodnie z godzinami granicznymi realizacji przelewów w Banku, płatności składane do realizacji, do godziny 14.30 są rozliczane w tym samym dniu.

Za zlecenia płatnicze Klientów Banku, przekazywanych do rozrachunku za pośrednictwem SORBNET, pobierana jest prowizja zgodnie z obowiązująca Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Przewiń na górę