TalentKonto

TalentKonto to konto skierowane do dzieci i młodzieży między 13 a 18 rokiem życia.

TalentKonto przygotowuje do pierwszych kontaktów ze światem finansów, uczy zarządzania własnymi oszczędnościami.

Bank pragnie, by każde dziecko dorastało poznając wartość pieniądza i uczyło się mądrze dysponować własnymi środkami. Rachunek TalentKonto 13+ zapewnia:

Bezpieczeństwo i kontrolę, bo dzieci potrzebują wsparcia, czyli:

 • nadzoru rodziców lub ustawowych opiekunów nad ich środkami,
 • opiekę wyspecjalizowanych doradców,
 • gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Lekcję bankowości i wychowania – bo dzieci potrzebują wzorców:

 • pierwsze samodzielne kroki i decyzje w świecie finansów uczą odpowiedzialności i organizacji. Obycie w instytucjach finansowych ułatwi dziecku rozumienie zasad korzystania z usług w Banku.

Dostępność i nowoczesność – bo dzieci są mądre:

 • bankowość elektroniczna,
 • karta płatnicza, BLIK, bankomaty 24h/ dobę,
 • powiadomienia push poprzez aplikację mobilną lub w formie sms na telefon komórkowy – o zmianie/ stanie salda,
 • wyciągi elektroniczne.

Posiadacz rachunku, otrzymuje:

 • 0 zł. za otwarcie, prowadzenie rachunku,
 • 0 zł. za dostęp do kanałów bankowości elektronicznej za pośrednictwem aplikacji do autoryzacji zleceń płatniczych/ aplikacji mobilnej EBO Mobile PRO,
 • 0 zł. za przelewy wewnętrzne i zewnętrzne ELIXIR przez bankowość elektroniczną oraz w placówce Banku,
 • 0 zł. za rejestrację, modyfikację, w tym odwołanie zleceń stałych w bankowości elektronicznej i placówce Banku,
 • 0 zł. za wypłaty w bankomatach, zgodnie z informacjami na stronie www,
 • 0 zł. za otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat,
 • 0 zł. za wydanie i wznowienie karty debetowej, sprawdzenie salda w bankomacie, powtórne wygenerowanie nr PIN.

Umowę talentKonta zawiera małoletni Posiadacz rachunku/osoba częściowo ubezwłasnowolniona. Przedstawiciel ustawowy składa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy przez małoletniego Posiadacza rachunku/osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Posiadacz rachunku może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku w granicach zwykłego zarządu, o ile Przedstawiciel ustawowy nie wyraził wobec tego sprzeciwu na piśmie.

Dysponowanie środkami przez Przedstawiciela ustawowego/ Posiadacza rachunku, w zakresie przekraczającym zwykły zarząd, wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.

Dokumenty:

Przewiń na górę