Skorzystaj z Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego! Możesz w ten sposób sfinansować dowolny cel!

Nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków (jednak cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu).

Okres kredytowania – nawet do 25 lat
Kwota kredytu maksymalnie 60% wartości nieruchomości
Karencja do 6 miesięcy
Prowizja za udzielenie kredytu – 0%.

Ze spłatą do 10 lat – WIBOR 3M + marża Banku 2,1 p.p.
Ze spłata powyżej 10 lat – WIBOR 3M + marża Banku 2,6 p.p.

Oferta Banku w zakresie kredytów hipotecznych składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

 • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową,
 • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej.

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży Banku. Stopą referencyjną jest stawka: średni WIBOR 3M, której wysokość określana jest ostatniego dnia każdego kwartału. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne (kwartalne), wyznaczane datą zawarcia Umowy kredytu. Stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą stawki referencyjnej średni WIBOR 3M.

Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia
Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo-stałej.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

 • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie,
 • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z Oddziałem Banku. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co kwartał. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

Przykład reprezentatywny dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego ze spłatą do 10 lat z oprocentowaniem zmiennym

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Uniwersalnego kredytu Hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym, zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,321030%, przy następujących założeniach:

Okres kredytowania 120 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu):

 • całkowita kwota kredytu – 110.000,00 PLN,
 • całkowita kwota do zapłaty wynosi – 154.163,11 PLN,
 • oprocentowanie zmienne kredytu: 7,96% w skali roku – co stanowi sumę aktualnej stopy referencyjnej ŚREDNI WIBOR 3M W KWARTALE 5,86% oraz marży w wysokości 2.10 p.p., stałej w całym okresie kredytowania,
 • całkowity koszt kredytu 44.163,11 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 43.944,11 PLN,
 • malejąca rata miesięczna – 1.654,26 PLN (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa), łączna liczba rat: 120,
 • prowizja za udzielenie kredytu – 0 %,
 • podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – 19,00 PLN,
 • opłata sądowa za ustanowienie hipoteki – 200,00 PLN,

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stawki ŚREDNI WiBOR 3M W KWARTALE, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 09.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie

Przykład reprezentatywny dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego ze spłatą powyżej 10 lat z oprocentowaniem stałym przez 5 lat
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Uniwersalnego kredytu Hipotecznego z okresowo stałym oprocentowaniem, zabezpieczonego hipoteką wynosi 8.829267%, przy następujących założeniach:

 • okres kredytowania 162 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu),
 • całkowita kwota kredytu – 205.000,00 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty – 322.863,87 zł,
 • oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat: 8,46 % w skali roku,
 • oprocentowanie zmienne po okresie 5 lat: 8,46 % w skali roku – jako suma stawki ŚREDNI WIBOR 3M W KWARTALE – 5,86% oraz marży Banku w wysokości 2,60%,
 • całkowity koszt kredytu: 117.863,87 zł (w tym: odsetki 117.644,87 zł),
 • malejąca rata miesięczna – 2.719,50 PLN (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa), łączna liczba rat: 162.
 • prowizja za udzielenie kredytu: 0 %,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC): 19 zł,
 • opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200 zł – przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości,
  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.
  Oprocentowanie kredytu po okresie 5 lat jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stawki ŚREDNI WIBOR 3M W KWARTALE, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Kalkulacja została dokonana na dzień 06.05.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przewiń na górę