Wybierz jedną z kart debetowych w ramach prowadzonego w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego by cieszyć się stałym dostępem do gotówki, wygodą i szybkością płatności bezgotówkowych.


Oferujemy karty debetowe – zbliżeniowe:

 • VISA payWave
 • MasterCard PayPass
 • VISA dla osób małoletnich powyżej 13 roku życia
 • VISA Business
 • Okres ważności karty – 3 lata.
 • Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. W przypadku rezygnacji – rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 45 dni przed upływem terminu ważności karty dotychczas używanej.

Koszt wydania karty – 0 zł.

Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualnie ustalane dla każdej karty wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online saldo rachunku. Limitami możesz dowolnie zarządzać i je zmieniać do wysokości maksymalnych dziennych limitów transakcyjnych, które odpowiednio wynoszą:
10.000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki, 500 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki (osoby małoletnie),
10.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych, 500 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych (osoby małoletnie),
dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

Wybierając kartę zyskujesz połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych

 • wygodę użytkowania,
 • możliwość dokonywania krajowych transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 • łatwe i szybkie płacenie za zakupy do kwoty 100 PLN – bezstykowo, bez użycia kody PIN,
 • płatności bezgotówkowe powyżej 100 zł. dokonywane są w sposób tradycyjny – z użyciem kodu PIN,

dla zwiększenia bezpieczeństwa środków na rachunku, losowo wybrane przez system transakcje do kwoty 100 zł. i wszystkie powyżej dokonywane zbliżeniowo wymagają podania kodu PIN.

 • bezpieczeństwo transakcji – mikroprocesor kart, który aktywuje się jedynie w momencie dokonywania transakcji zbliżeniowej,
 • kontrola użytkowania – posiadanie karty cały czas przy sobie – bez konieczności podawania jej sprzedawcy przy płatnościach zbliżeniowych,
 • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki sieci bezpłatnych bankomatów bez prowizji – Grupy BPS, SGB, BNP Paribas, PlanetCash. Lista bezpłatnych bankomatów znajduje się TU, w Polsce TU ,
 • możliwość płacenia za zakupy w Internecie,
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomatach realizujących tę usługę,
 • wypłaty gotówki w ramach usługi Cashback w punktach handlowo-usługowych,
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty,

Aktywacji karty dokonasz na portalu kartowym kartoSFERA, poprzez Infolinię Banku Contact Center Grupy BPS S.A. (+48 86 215 50 00) lub osobiście w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN.

Zmiany kodu PIN dokonasz w bankomatach Grupy BPS świadczących taką usługę, na portalu kartowym kartoSFERA lub osobiście w placówce Bank.

Klienci Banku niezainteresowani funkcją zbliżeniową mogą w każdym momencie usługę wyłączyć lub ponownie włączyć logując się do portalu kartowego kartoSFERA lub składając dyspozycję w placówce Banku.

Wniosek o wydanie karty debetowej dla Klientów Indywidualnych

Wniosek o wydanie karty debetowej dla Klientów Instytucjonalnych

Informacje dla Użytkowników kart płatniczych

Przewalutowanie

 1. Zagraniczne transakcje płatnicze, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej MasterCard w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na EUR według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji, a następnie są przeliczane na walutę rachunku bankowego po kursie sprzedaży pieniądza z ostatniej tabeli kursów walut obowiązującej w Banku w dniu poprzedzającym rozliczenie transakcji. Obciążenie karty jest dokonywane w walucie rachunku bankowego. Aktualne podstawowe kursy walut obowiązujące w Banku, wraz z podaniem daty i godziny, od której obowiązują, dostępne są w placówce Banku.
 2. Zagraniczne transakcje płatnicze, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej Visa wydanymi do rachunków prowadzonych w PLN w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji i powiększonego o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Kursy, po których transakcje przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa: httpss://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates.
Przewiń na górę