Zasady bezpiecznego korzystania z Systemu

W celu umożliwienia korzystania z usługi bankowości elektronicznej, Bank wydaje Użytkownikom środki dostępu do usługi bankowości elektronicznej obejmujące:

 • identyfikator Użytkownika,
 • hasło aktywacyjne przesyłane w wiadomości sms, umożliwiające aktywację dostępu do usługi bankowości elektronicznej,
 • kod SMS.

Po aktywacji dostępu do usługi bankowości elektronicznej, każdy Użytkownik ustanawia własne hasło dostępu do bankowości elektronicznej oraz wybiera drugi sposób autoryzacji celem dwuetapowego uwierzytelniania: kod identyfikacyjny za pośrednictwem:

 • wiadomości SMS,
 • autoryzacji za pomocą instalowanej w telefonie komórkowym aplikacji mobilnej EBO Mobile PRO lub aplikacji do autoryzacji zleceń płatniczych EBO Token Pro.

W przypadku ustawienia logowania dwuetapowego, po poprawnym podaniu Identyfikatora i hasła, Użytkownik zostaje poproszony o autoryzację za pomocą kodu SMS lub poprzez aplikację mobilną EBO Mobile PRO/ aplikację do autoryzacji zleceń płatniczych EBO Token Pro.

W celu złożenia dyspozycji za pomocą systemu bankowości elektronicznej, Użytkownik wprowadza dane lub wybiera dane z wyświetlanej listy wyboru. Jeżeli system wymaga silnego uwierzytelnienia dyspozycji, Użytkownik wprowadza odpowiedni Kod identyfikacyjny. Zawsze sprawdzaj, czy informacje otrzymane za pomocą wiadomości SMS lub powiadomień w aplikacji zgadzają się z wykonywaną operacją. W szczególności zwróć uwagę na numery rachunków.

Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć Internet lub bezprzewodowe sieci telefonii komórkowej wiążą się z między innymi z następującymi zagrożeniami:

 • ujawnieniem środków dostępu do systemu bankowości elektronicznej przez Użytkownika,
 • zainfekowanie urządzenia Użytkownika złośliwym oprogramowaniem,
 • wyłudzenie środków dostępu do systemu bankowości elektronicznej lub danych osobowych poprzez podstawienie Użytkownikowi fałszywej strony logowania do systemu bankowości elektronicznej lub wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail sugerującej konieczność podania wyżej wymienionych danych.

Wymienione wyżej zagrożenia mogą powodować ryzyko wykonania nieautoryzowanej transakcji płatniczej i w rezultacie utratę środków finansowych.

PRZYPOMINAMY O ZASADACH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

 1. Stosuj silne uwierzytelnienie transakcji wykonywanych w ramach usługi bankowości elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminach otwierania i prowadzenia rachunków.
 2. Regularnie instaluj uaktualnienia systemu operacyjnego swojego komputera, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie na komputerze przy użyciu, którego korzystasz z bankowości elektronicznej.
 3. Używaj oprogramowania antywirusowego z zaktualizowanymi bazami danych o wirusach i innych zagrożeniach. Zabezpiecz swoje urządzenie zaporą (firewall).
 4. Używaj oprogramowania z legalnego źródła. Oprogramowanie ściągane z Internetu może być zmodyfikowane przez hakerów. Twórcy legalnych systemów tworzą aktualizacje usuwające na bieżąco luki w zabezpieczeniach.
 5. Nie otwieraj strony bankowości elektronicznej poprzez link z e-maila i nie instaluj oprogramowania z niezaufanego źródła. Przestępcy w ten sposób mogą próbować przejąć kontrolę nad Twoim urządzeniem (komputer, tablet, smartfon). Nie otwieraj również wiadomości i załączników nieznanego pochodzenia, gdyż mogą one zawierać wirusy i złośliwe oprogramowanie pozwalające przestępcom na szpiegowanie Twoich działań.
 6. Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu. Staraj się, aby było ono trudne do rozszyfrowania. Hasło powinno składać się co najmniej z ośmiu znaków, zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz może zawierać znaki specjalne. Dostęp do hasła powinna mieć wyłącznie osoba, której dane hasło dotyczy.
 7. Swoją bankowość elektroniczną najlepiej obsługuj w domu i na własnym sprzęcie komputerowym. Przy korzystaniu z bankowości elektronicznej unikaj miejsc z komputerami i niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi, do których dostęp ma wiele osób (np. kawiarenki internetowe, kina, restauracje, punkty publicznego dostępu tzw. hot-spoty).
 8. Jeśli korzystasz z bankowości elektronicznej w domu, zadbaj aby Twoje urządzenia służące do połączenia z Internetem były zabezpieczone w odpowiedni sposób (brak dostępu do panelu administracyjnego od strony Internetu, własne, inne niż fabryczne hasło administratora).
 9. Logując się na naszą stronę bankowości elektronicznej www.bsgogolin.BANKonline, zweryfikuj poprawność adresu oraz sprawdź czy połączenie jest szyfrowane (świadczy o tym adres witryny rozpoczynający się od „httpss://” oraz symbol „zatrzaśnietej kłódki”). W zależności od przeglądarki, ikona kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu.
 10. Zawsze sprawdzaj numer rachunku odbiorcy, gdy kopiujesz dane do przelewu. Złośliwe oprogramowanie może spowodować, że wkleisz numer rachunku przestępcy. Najlepiej, aby numer NRB był wprowadzany ręcznie.
 11. Zawsze weryfikuj czy numer rachunku (NRB) podpisywanego i przekazywanego do realizacji przelewu jest prawidłowy.
 12. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB .
 13. Karta mikroprocesorowa (klienci korporacyjni) używana do podpisu zleceń musi zostać usunięta z czytnika po zakończeniu procesu autoryzacji i odpowiednio zabezpieczona.
 14. Nie odchodź od komputera podczas zalogowania do bankowości elektronicznej. Po zakończeniu pracy wyloguj się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika, następnie zamknij przeglądarkę internetową.
 15. Chroń dane dostępowe do bankowości elektronicznej:
  • Nie przechowuj łącznie środków dostępu ani Kodów identyfikacyjnych,
  • Nigdy nie udostępniaj środków dostępu oraz Kodów identyfikacyjnych osobom nieuprawnionym;
  • Nie zapisuj nigdzie haseł służących do logowania i pamiętaj o ich regularnej zmianie,
  • Sprawdzaj datę ostatniego poprawnego oraz niepoprawnego logowania do systemu bankowości elektronicznej.
 16. Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty o błędach certyfikatów wyświetlanych przez przeglądarkę. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia lepiej zrezygnuj z autoryzacji transakcji.
 17. Ustal bezpieczne limity transakcyjne dla przelewów internetowych.
 18. Poszerzaj regularnie swoje horyzonty śledząc nasze komunikaty oraz doniesienia dotyczące najnowszych zabezpieczeń oraz narzędzi, dzięki którym możesz się chronić przed atakiem złośliwych oprogramowań.

Użytkownicy zobowiązani są do:

 1. Przechowywania i skutecznego chronienia środków dostępu do usługi bankowości elektronicznej z zachowaniem należytej staranności.
 2. Niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia środków dostępu do usługi bankowości elektronicznej oraz Kodów identyfikacyjnych. Użytkownik niezwłocznie składa dyspozycję zablokowania dostępu do systemu bankowości elektronicznej lub mobilnej lub dyspozycję zmiany numeru krajowego telefonu komórkowego, na który przysyłany jest kod SMS lub z którego potwierdzana jest dyspozycja poprzez aplikację. Dyspozycja powinna być złożona telefonicznie pod numerem telefonu 77 46 66 387 / 77 46 66 404 a następnie potwierdzona pisemnie w placówce Banku.

Bezpieczeństwo Twojej bankowości elektronicznej zależy także od Ciebie.

Zalecamy, aby Każdy zapoznał się z Zasadami bezpiecznego korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

Informacje o zagrożeniach prosimy również sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z placówką Banku

Przewiń na górę